Werkwijze

Ergotherapie Praktijk Voorburg

Jacob van den Eyndestraat 73, ( De Uni, 1 e verdieping)

2274 XA VOORBURG

Tel: 06-28557267 info@ergotherapievoorburg.nl

 

Werkwijze

 

Een ergotherapeut werkt meestal op verwijzing van een huisarts, revalidatie arts, geriater of neuroloog. Sinds 2012 kan men in sommige gevallen ook zonder verwijzing bij de praktijk terecht, Na de verwijzing of aanmelding volgt een eerste gesprek, de intake, waarin de ergotherapeut u vragen zal stellen over uw beperkingen en welke activiteiten problemen opleveren. De ergotherapeut verzamelt alle mogelijke gegevens om te zien waar en wanneer een belemmering optreedt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Als dat duidelijk is maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de vraag of de situatie en stelt samen met u doelen op. Een doel kan bv. zijn om met pijnklachten of vermoeidheid weer

* Sensorische Integratie om de prikkelverwerking te verbeteren.

* Oefenen van activiteiten.

 

*Leren om de activiteit op een andere manier uit te voeren,

bv. zittend koken of met een betere energieverdeling.

 

* De activiteit met een hulpmiddel of aanpassing uit te voeren, bv.

met een trippelstoel verplaatsen of een aangepast mes

gebruiken.

 

Waar nodig vraagt de ergotherapeut hulpmiddelen, voorzieningen en woningaanpassingen aan bij de desbetreffende instanties.

Met uw toestemming ontvangt de specialist en of huisarts een eindrapportage.

 

het huishouden te kunnen doen of zelfstandig boodschappen te doen. Hoe de ergotherapie behandeling er precies uit ziet, wordt mede bepaald door de combinatie van clientenkenmerken, de prognose en de wensen van de client. Over het algemeen vinden de intake en behandeling bij u thuis plaats of daar waar de problemen zich voor doen. Het is echter ook mogelijk om naar de praktijk te komen. Onderdelen van de behandeling kunnen er als volgt uitzien:

Ergotherapie Praktijk Voorburg

 

Jacob van den Eyndestraat 73, ( De Uni, 1 e verdieping) 2274 XA VOORBURG

 

Tel: 06-28557267 info@ergotherapievoorburg.nl